Dialogové okno Přidat uživatele slouží k přidání uživatelského účtu do programu Správce služby IIS. Pověření uživatele programu Správce služby IIS jsou platná pouze v programu Správce služby IIS a používají se k ověření uživatele při připojení k webu nebo aplikaci pomocí programu Správce služby IIS. Uživatelé mohou delegované funkce konfigurovat na všech webech nebo aplikacích, ke kterým jim správce serveru udělí oprávnění.

Dialogové okno Změnit heslo slouží ke změně hesla vybraného uživatelského účtu programu Správce služby IIS.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Uživatelské jméno

Zadejte do tohoto pole uživatelské jméno podle vlastního výběru.

Poznámka

Pokud měníte uživatelské heslo, není toto pole povoleno.

Heslo

Do tohoto pole zadejte heslo. Chcete-li zvýšit zabezpečení, zadejte bezpečné heslo. Bezpečná hesla mají alespoň šest znaků a obsahují kombinaci velkých a malých písmen, čísel a symbolů.

Potvrzení hesla

Znovu zadejte heslo, které jste zadali do pole Heslo.

Další odkazy


Obsah