Fond aplikací je pracovní proces, kterému lze přiřadit webové aplikace. Použitím fondů aplikací k oddělení webových aplikací můžete zvýšit jejich zabezpečení, protože snížíte schopnost aplikace získat přístup k prostředkům jiné aplikace. Díky tomuto oddělování se také snižuje pravděpodobnost negativního ovlivňování dostupnosti webových aplikací v jednom fondu aplikacemi v jiném fondu na shodném serveru. Pokud například jedna webová aplikace selže nebo využije příliš mnoho prostředků, nebudou tím ve většině případů ovlivněny aplikace v jiných fondech na webovém serveru.

Poznámky

Vytvoříte-li na serveru příliš mnoho fondů aplikací, můžete nepříznivě ovlivnit výkon webového serveru.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Vytvořte fond aplikací.

Správa fondů aplikací (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Přidejte webovou aplikaci do fondu aplikací.

Správa webových aplikací (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah