Stránka funkce Omezení ISAPI a CGI slouží ke správě seznamu omezení pro programy ISAPI a CGI.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Popis

Zobrazuje popis programu ISAPI nebo CGI.

Omezení

Ukazuje, zda je povoleno spuštění určitého programu.

Cesta

Zobrazuje cestu k souboru DLL nebo EXE.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Zobrazí dialogové okno Přidat omezení ISAPI nebo CGI, ve kterém lze spravovat omezení programů CGI (EXE) nebo ISAPI (DLL).

Odmítnout

Určuje nastavení omezení pro programy CGI (EXE) a ISAPI (DLL). Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Povolit

Určuje nastavení omezení pro programy CGI (EXE) a ISAPI (DLL). Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit omezení ISAPI nebo CGI, ve kterém lze spravovat omezení pro programy CGI (EXE) nebo ISAPI (DLL). Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Upravit nastavení funkcí

Zobrazí dialogové okno Upravit nastavení omezení ISAPI a CGI. V tomto dialogovém okně můžete konfigurovat nastavení, které platí pro celou funkci omezení ISAPI a CGI.

Další odkazy


Obsah