Stránka Nastavení SSL a vazeb průvodce publikováním serveru FTP slouží k nastavení vazeb a zabezpečení SSL.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Adresa IP

Určuje IP adresu serveru FTP. Výchozí hodnota je Všechny nepřiřazené.

Port

Určuje port, na kterém server FTP přijímá příchozí požadavky. Výchozí hodnota pro protokol FTP je 21.

Povolit názvy virtuálních hostitelů

Určuje, zda jsou povoleny názvy virtuálních hostitelů FTP.

Poznámka

Někteří klienti FTP nepodporují názvy virtuálních hostitelů FTP.

Virtuální hostitel

Určuje název virtuálního hostitele. Tento název umožňuje pracovat s více servery FTP na stejné IP adrese s použitím výchozího portu.

Automaticky spustit server FTP

Určuje, zda má být server FTP spuštěn automaticky při spuštění služby FTP.

Certifikát SSL

Určuje použitý certifikát SSL.

Poznámka

Pokud nejsou nainstalovány žádné certifikáty SSL, bude tato rozevírací nabídka prázdná.

Bez protokolu SSL

Určuje, ze nebude použito zabezpečení SSL.

Povolit protokol SSL

Určuje, zda má být použito zabezpečení SSL.

Požadovat protokol SSL

Určuje, zda má být vyžadováno zabezpečení SSL. To je výchozí nastavení.


Obsah