Dialogové okno Upravit omezení webu umožňuje konfigurovat nastavení výkonu webu na základě využití šířky pásma a omezení počtu připojení. Omezením šířky pásma nebo počtu připojení u webu s nízkou prioritou například umožníte jiným webům s vyšší prioritou převzít zpracování většího objemu dat. Toto nastavení lze přizpůsobovat změnám provozu a zatížení v síti.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Omezit použití šířky pásma (bajty)

Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit objem provozu povoleného na daném webu na základě využití šířky pásma. Do odpovídajícího pole zadejte hodnotu v bajtech, na kterou chcete provoz webu omezit. Hodnota musí být celé číslo v rozsahu od 1024 do 4 294 967 295 (neomezeno).

Časový limit připojení (s)

Zadejte do tohoto pole dobu v sekundách, po jejímž uplynutí bude neaktivní uživatel od webového serveru odpojen. Toto nastavení zajišťuje, že budou zavřena všechna připojení, i když protokol HTTP některé připojení nemůže zavřít.

Omezit počet připojení

Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit počet připojení k danému webu. Do odpovídajícího pole zadejte počet připojení, na které chcete daný web omezit. Hodnota musí být v rozsahu od 0 do 4 294 967 295 (neomezeno). Nastavením neomezeného počtu se lze vyhnout nutnosti neustálé správy v případě, že počet připojení výrazně kolísá. Překročí-li počet připojení možnosti systémových prostředků, může to mít negativní dopad na výkon systému. Omezení počtu připojení k danému webu na určitou hodnotu může pomoci při stabilizaci výkonu.

Další odkazy


Obsah