Stránku Pravidla použijte ke konfiguraci pravidel filtrování požadavků, které povolí nebo odepřou přístup k webovému serveru na základě několika parametrů, jako jsou hlavičky a řetězce odepření. Příklady pravidel filtrování naleznete v části Obvyklé scénáře pro nástroj URLScan (stránka může být v angličtině).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Název

Zobrazí název pravidla filtrování požadavků.

Prohledat

Zobrazí hodnotu, kterou bude hledat pravidlo filtrování požadavků. Jedná se o adresu URL, řetězec požadavku nebo jejich libovolnou kombinaci.

Platí pro

Zobrazí parametry, na něž se vztahuje pravidlo filtrování požadavků.

Řetězce odepření

Zobrazí řetězce dotazů, pro které pravidlo filtrování požadavků odepře přístup.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat pravidlo filtrování

Otevře dialogové okno Přidat pravidlo filtrování, které umožňuje přidat pravidlo se specifickými parametry, které budou hledány.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah