Funkce Chybové stránky technologie .NET umožňuje konfigurovat chybové odpovědi HTTP, které mají být vráceny, když dojde k chybě. Můžete vytvořit vlastní chybové stránky nebo podrobné chybové zprávy, které obsahují informace týkající se odstraňování potíží.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Seskupit podle

Pomocí tohoto rozevíracího seznamu můžete seřadit chybové stránky podle nastavení Bez seskupení nebo Typ položky. To vám usnadní vyhledání určitých chybových stránek, jako je například místní typ položky.

Stavový kód

Zobrazí stavový kód pro chybovou stránku technologie .NET.

Přesměrování

Pro chybové stránky technologie .NET zobrazuje adresu URL, na niž má být uživatel přesměrován, dojde-li k chybě.

Typ položky

Zobrazí typ položky pro chybovou stránku technologie .NET.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat vlastní chybovou stránku, ve kterém lze nakonfigurovat chybovou stránku. Zadejte stavový kód a adresu URL, na niž bude uživatel přesměrován, dojde-li k chybě.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit vlastní chybovou stránku, ve kterém lze změnit adresu URL pro vybranou chybovou stránku. Ke změně stavového kódu můžete použít možnost Změnit stavový kód v podokně Akce.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení chybových stránek, které umožňuje konfigurovat režim a výchozí vlastnosti pro chybové stránky. Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Upravit nastavení chybových stránek technologie ASP.NET.

Změnit stavový kód

Umožňuje změnit stavový kód pro vybranou chybovou stránku.

Odebrat

Odebere vybranou chybovou stránku.

Další odkazy


Obsah