V dialogovém okně Pole protokolování W3C lze vybrat informace, které chcete zahrnout do souborů protokolu. Toto dialogové okno je dostupné pouze v případě, že je na stránce funkce Protokolování v rozevíracím seznamu Formát vybrána položka W3C.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Datum (date)

Zaznamená do protokolu datum vystavení požadavku. Vybrané ve výchozím nastavení.

Čas (time)

Zaznamená do protokolu čas vystavení požadavku ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Vybrané ve výchozím nastavení.

Adresa IP klienta (c-ip)

Zaznamená do protokolu adresu IP klienta, který odeslal požadavek. Vybrané ve výchozím nastavení.

Uživatelské jméno (cs-username)

Zaznamená do protokolu jméno ověřeného uživatele, který se připojil k serveru. Anonymní uživatelé jsou označeni pomlčkou. Vybrané ve výchozím nastavení.

Název služby (s-sitename)

Zaznamená do protokolu název služby sítě Internet a číslo instance, kterou měl klient spuštěnou při zaznamenání události do protokolu.

Název serveru (s-computername)

Zaznamená do protokolu název serveru, na kterém byla položka souboru protokolu vygenerována.

Adresa IP serveru (s-ip)

Zaznamená do protokolu adresu IP serveru, na kterém byla položka souboru protokolu vygenerována. Vybrané ve výchozím nastavení.

Port serveru (s-port)

Zaznamená do protokolu číslo portu serveru, který je pro danou službu nakonfigurován. Vybrané ve výchozím nastavení.

Metoda (cs-method)

Zaznamená do protokolu metodu HTTP použitou v požadavku, například GET. Vybrané ve výchozím nastavení.

Kmen identifikátoru URI (cs-uri-stem)

Zaznamená do protokolu identifikátor URI (Uniform Resource Identifier), který je cílem akce, například Default.htm. Vybrané ve výchozím nastavení.

Dotaz v identifikátoru URI (cs-uri-query)

Zaznamená do protokolu dotaz, který se klient pokoušel provést (pokud takový dotaz existuje). Dotaz v identifikátoru URI je nezbytný pouze pro dynamické stránky. Vybrané ve výchozím nastavení.

Stav protokolu (sc-status)

Zaznamená do protokolu stavový kód HTTP. Vybrané ve výchozím nastavení.

Podřízený stav protokolu (sc-substatus)

Zaznamená do protokolu druhotný stavový kód HTTP. Vybrané ve výchozím nastavení.

Stav systému Win32 (sc-win32-status)

Zaznamená do protokolu stavový kód systému Windows. Vybrané ve výchozím nastavení.

Odeslané bajty (sc-bytes)

Zaznamená do protokolu počet bajtů odeslaných serverem.

Přijaté bajty (cs-bytes)

Zaznamená do protokolu počet bajtů přijatých serverem.

Doba trvání (time-taken)

Zaznamená do protokolu dobu trvání akce v milisekundách. Vybrané ve výchozím nastavení.

Verze protokolu (cs-version)

Zaznamená do protokolu verzi protokolu (HTTP nebo FTP) použitou klientem.

Hostitel (cs-host)

Zaznamená do protokolu název hlavičky hostitele, pokud existuje.

Poznámka

Název hostitele, který pro web nakonfigurujete, se v souborech protokolu může zobrazit odlišně, protože ovladač HTTP.sys uvádí v protokolu názvy hostitele kódované ve formátu punycode.

Agent u uživatele (cs(User-Agent))

Zaznamená do protokolu prohlížeč, ze kterého byl požadavek přijat. Vybrané ve výchozím nastavení.

Cookie (cs(Cookie))

Zaznamená do protokolu obsah odeslaného nebo přijatého souboru cookie (pokud existoval).

Odkazující server (cs(Referer))

Zaznamená do protokolu web, který uživatel navštívil jako poslední. Tento web obsahoval odkaz na aktuální web.

Další odkazy


Obsah