Na stránce funkce Ověřování lze konfigurovat metody ověřování, pomocí kterých budou moci klienti získat přístup k webovému obsahu.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Ověřování certifikátu klienta AD

Ověřování certifikátu klienta AD umožňuje mapovat uživatele na klientské certifikáty použitím adresářových funkcí služby Active Directory. Mapování uživatelů na klientské certifikáty podporuje automatické ověřování uživatelů bez využití dalších metod ověřování, jako je základní ověřování, algoritmus Digest nebo integrované ověřování systému Windows.

Tento typ ověřování není k dispozici v systému Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic a Windows® 7 Starter.

Anonymní přístup

Anonymní ověřování umožňuje všem uživatelům přístup k veřejnému obsahu bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo. Ve výchozím nastavení služby IIS 7 je anonymní ověřování povoleno.

Poznámka

 Anonymní ověřování použijte v případě, že chcete, aby všichni klienti, kteří web navštíví, mohli zobrazit jeho obsah.

Zosobnění technologie ASP.NET

Zosobnění technologie ASP.NET umožňuje spouštět aplikace ASP.NET v jiném kontextu, než je výchozí účet ASPNET. Zosobnění použijte v kombinaci s dalšími metodami ověřování IIS nebo vytvořte libovolný uživatelský účet.

Základní ověřování

Základní ověřování vyžaduje, aby uživatelé, kteří chtějí získat přístup k obsahu, zadali platné uživatelské jméno a heslo.

Poznámka

Základní ověřování přenáší po síti hesla ve slabě šifrovaném tvaru. Základní ověřování je vhodné používat pouze v případě, že připojení mezi klientem a serverem je zabezpečené.

Ověřování algoritmem Digest

Ověřování algoritmem Digest ověřuje uživatele, kteří požadují přístup k obsahu na serveru, pomocí řadiče domény systému Windows. Ověřování algoritmem Digest je vhodné nasadit v případě, že potřebujete dosáhnout lepší úrovně zabezpečení, než nabízí základní ověřování.

Tento typ ověřování není k dispozici v systému Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic a Windows® 7 Starter.

Poznámka

Ověřování algoritmem Digest mohou používat pouze prohlížeče, které podporují protokol HTTP 1.1.

Ověřování založené na formulářích

Ověřování založené na formulářích využívá přesměrování na straně klienta, které přesměruje neoprávněné uživatele na formulář HTML. Na tomto formuláři mohou uživatelé zadat pověření, což je většinou uživatelské jméno a heslo. Po ověření zadaných informací jsou uživatelé přesměrování na původně požadovanou stránku.

Důležité informace

Vzhledem k tomu, že ověřování založené na formulářích posílá uživatelské jméno a heslo na webový server ve tvaru prostého textu, je vhodné pro přihlašovací stránku a všechny ostatní stránky v aplikaci používat šifrování SSL (Secure Sockets Layer).

Ověřování systému Windows

Ověřování systému Windows používá k ověřování klientů protokol NTLM nebo Kerberos. Ověřování systému Windows je nejvhodnější pro intranetové prostředí. Ověřování systému Windows není určeno pro Internet, protože toto prostředí nevyžaduje uživatelská pověření a tyto informace také nešifruje.

Tento typ ověřování není k dispozici v systému Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Home Basic a Windows® 7 Starter.

Důležité informace

Výchozím nastavení pro ověřování systému Windows je Negotiate. Toto nastavení znamená, že klient může vybrat příslušného zprostředkovatele podpory zabezpečení.

Další odkazy


Obsah