Stránka funkce Nastavení SSL serveru FTP umožňuje spravovat šifrování přenosu řídicího i datového kanálu mezi serverem FTP a klienty.

Poznámka

Toto nastavení lze použít v prostředí intranetu i Internetu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Certifikát SSL

Určuje certifikát SSL, který chcete používat pro připojení SSL.

Poznámka

Výběrem certifikátu SSL povolíte zabezpečení SSL u konkrétního serveru nebo lokality FTP. Chcete-li zabezpečení SSL zakázat, vyberte z rozevíracího seznamu možnost Nevybráno.

Zobrazit

Zobrazí dialogové okno Certifikát s informacemi o vybraném certifikátu.

Povolit připojení SSL

Toto nastavení vyberte, chcete-li povolit šifrování dat řídicího i datového kanálu, pokud je vybrán certifikát SSL.

Vyžadovat připojení SSL

Toto nastavení vyberte, chcete-li vyžadovat šifrování dat řídicího i datového kanálu, pokud je vybrán certifikát SSL.

Poznámka

Protokol SSL vyžaduje další čas procesoru a zpomaluje přenos dat, protože je nutné přenášet další šifrovací data.

Vlastní

Toto nastavení vyberte, chcete-li individuálně přizpůsobit požadavky na šifrování dat řídicího a datového kanálu, pokud je vybrán certifikát SSL.

Poznámka

Výběrem možnosti Vlastní zpřístupníte tlačítko Upřesnit; kliknutím na tlačítko Upřesnit otevřete dialogové okno Upřesnit zásady protokolu SSL.

Použít 128bitové šifrování pro připojení SSL

Toto nastavení vyberte, chcete-li vyžadovat silnější šifrování. 128bitové šifrování protokolu SSL pomáhá zabezpečit přenos mezi serverem FTP a klienty v prostředí intranetu i Internetu.

Poznámka

128bitový protokol SSL vyžaduje více času procesoru a zpomaluje přenos dat. Nároky jsou vyšší než požadavky 40bitové verze. Důvodem je silnější šifrování, které vyžaduje, aby 128bitový protokol SSL přenášel další šifrovací data. Před vyžádáním 128bitového protokolu SSL je proto vhodné ověřit, zda je pro vaše datové přenosy potřebné silnější šifrování.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah