Du använder funktionssidan SSL-inställningar för FTP för att hantera kryptering för överföringar för både kontrollkanalen och datakanalen mellan FTP-servern och klienter.

OBS

Dessa inställningar fungerar både i intranät- och Internetmiljö.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

SSL-certifikat

Anger det SSL-certifikat du vill använda för SSL.

OBS

Om du väljer ett SSL-certifikat aktiveras SSL för en specifik FTP-plats eller FTP-server. Om du vill inaktivera SSL väljer du Ej valt i den nedrullningsbara listan.

Visa

Öppnar dialogrutan Certifikat för valt certifikat.

Tillåt SSL-anslutningar

Välj den här inställningen för att tillåta datakryptering för både kontrollkanalen och datakanalen när ett SSL-certifikat valts.

Kräv SSL-anslutningar

Välj den här inställningen för att kräva datakryptering för både kontrollkanalen och datakanalen när ett SSL-certifikat valts.

OBS

SSL tar extra processortid och gör dataöverföringen långsammare p.g.a. de ytterligare krypteringsdata som måste sändas.

Anpassa

Välj den här inställningen för att anpassa separata datakrypteringskrav för kontrollkanalen och datakanalen när ett SSL-certifikat valts.

OBS

Om du markerar alternativet Anpassa aktiveras knappen Avancerat. Om du klickar på Avancerat visas dialogrutan Avancerad SSL-policy.

Använd 128-bitars kryptering för SSL-anslutningar

Välj det här alternativet för att kräva bättre kryptering. Du kan använda 128-bitars SSL för att säkra överföringen mellan FTP-servern och klienter i både intranät- och Internetmiljö.

OBS

128-bitars SSL kräver mer processortid och ger långsammare dataöverföring än 40-bitarsversionen. Detta beror på att 128-bitars SSL överför extra krypteringsdata för en bättre kryptering. Därför bör du innan du väljer 128-bitars SSL kontrollera att dina dataöverföringar behöver bättre kryptering.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Ångrar ändringarna du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll