Använd antingen dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt eller dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka för att definiera regler som tillåter eller nekar åtkomst till innehåll för en specifik IP-adress, IP-adresser inom ett intervall eller ett DNS-domännamn.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Specifik IPv4-adress

Lägg till begränsningsregeln Tillåt - Ange en IPv4-adress i rutan Specifik IPv4-adress i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt när du vill ge en specifik IPv4-adress åtkomst till innehåll.

Lägg till begränsningsregeln Neka - Ange en IPv4-adress i rutan Specifik IPv4-adress i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka när du vill neka en specifik IPv4-adress åtkomst till innehåll.

IPv4-adressintervall

Lägg till begränsningsregeln Tillåt - Ange det lägsta värdet för intervallet av IPv4-adresser som du har valt att använda i rutan IPv4-adressintervall i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt. Gör detta när du vill ge ett intervall av IPv4-adresser åtkomst till innehåll. Sedan anger du nätmasken.

Lägg till begränsningsregeln Neka - Ange det lägsta värdet för intervallet av IPv4-adresser som du har valt att använda i rutan Intervall för IPv4-adresser i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka. Gör detta när du vill neka ett intervall av IPv4-adresser åtkomst till innehåll. Sedan anger du nätmasken.

Mask

Lägg till begränsningsregeln Tillåt - Ange en nätmask i rutan Mask i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt . Gör detta när du vill ge ett intervall av IPv4-adresser åtkomst till innehåll. När IIS utvärderar nätmasken med IPv4-adressen angiven i rutan IPv4-adressintervall definieras de övre och lägre gränserna för en IPv4-adress.

Lägg till begränsningsregeln Neka - Ange nätmasken för intervallet av IPv4-adresser i rutan Mask i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka. Gör detta när du vill neka ett intervall av IPv4-adresser åtkomst till innehåll. När IIS utvärderar nätmasken med IPv4-adressen som är angiven i rutan IPv4-adressområde definieras de övre och lägre gränserna för en IPv4-adress.

Domännamn

Lägg till begränsningsregeln Tillåt - Ange ett fullständigt DNS-domännamn i rutan Domännamn i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt när du vill ge en DNS-domän åtkomst till innehåll.

Lägg till begränsningsregeln Neka - Ange ett fullständigt DNS-domännamn i rutan Domännamn i dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka när du vill neka en DNS-domän åtkomst till innehåll.

För att se alternativet Domännamn måste du först aktivera domännamnsbegränsningar med hjälp av Redigera funktionsinställningar.

Se även


Innehåll