Du använder CGI-egenskapssidan för att installera och konfigurera CGI-program (Common Gateway Interface) på webbservern. Du kan ange CGI timeout-värde för ett CGI-skript, isolera ett CGI-program i dess egen konsol eller konfigurera ett CGI-program så att det körs på system- eller användarnivå.

Använd listan Visa för att välja ett av följande alternativ för hur inställningarna visas: Egna namn, Konfigurationsnamn eller Båda namnen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Timeout (tt:mm:ss) [timeout]

Anger timeout-värde (i sekunder) för CGI-program. Standardvärdet är 15 minuter (00:15:00).

Använd en ny konsol för varje anrop [createCGIWithNewConsole]

Indikerar om ett CGI-program körs i sin egen konsol. Om värdet är True skapas en separat konsol varje gång ett CGI-program startas. Standardvärdet är False.

Personifiera användare [createProcessAsUser]

Anger om en CGI-process startas med systemets eller den begärande användarens identitet. Standardvärdet är True.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll