Detta felmeddelande visar att det servernamn som du angav inte stämmer överens med namnet som finns på serverns certifikat.

Du kan ha orsakat detta genom att ange den säkra serverns IP-adress när DNS- eller NETBIOS-namnet visades på servercertifikatet. Om detta inträffar kan det se ut som att du felaktigt omdirigeras till en annan server än den som du ville ansluta till.

För att undvika detta felmeddelande i framtiden ansluter du till servern genom att ange den adress som visas på den säkra serverns certifikat.


Innehåll