Du använder guidesidan Filnamn för att ange namn på och spara dina certifikat på en lämplig lagringsplats.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Ange fil för certifikatbegäran

Ange ett filnamn i fältet Ange fil för certifikatbegäran.

Navigera till ett filnamn som certifikatet ska lagras under.

Se även


Innehåll