Du använder dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att tilldela autentiseringsuppgifter till användare så att det går att komma åt innehåll via den fysiska sökvägen som angivits för platsen, programmet eller den virtuella katalogen. Den fysiska sökvägen kan vara en sökväg till en katalog på den lokala datorn eller till en katalog eller en resurs på en fjärrdator.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange användarnamnet för ett Windows-användarkonto som har tillgång till den fysiska sökvägen.

L‎ösenord

Ange lösenordet för det användarkonto du angav i rutan Användarnamn.

Bekräfta lösenord

Ange på nytt lösenordet för det användarkonto du angav i rutan Lösenord.

Se även


Innehåll