Du använder dialogrutan Redigera inställningar för sammanfattad autentisering för att definiera sfärnamnet.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning
  • Sfär

Ange DNS-domännamnet eller -adressen som är kopplad till de uppgifter som autentiserats mot din interna Windows-domän. Det är obligatoriskt att uppge Sfär vid sammanfattad autentisering.

Se även


Innehåll