Du använder dialogrutan Redigera profilinställningar för att definiera standardgränssnittet mellan ASP.NET-medlemskapstjänsten och datakällor för medlemskap.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Standardprovider

Här definieras standardgränssnittet mellan ASP.NET-medlemskapstjänsten och datakällor för medlemskap.

OBS

Standardkonfigurationen för ASP.NET-datorer innehåller en standard-SqlProfileProvider-instans som kallas AspNetSqlProfileProvider och som ansluter till SQL Server på den lokala datorn. ASP.NET-profilfunktionen använder den här providerinstansen som standard. Du kan också ange en annan standardprovider. Mer information om ASP.NET-profilproviders finns i ASP.NET Profile Providers (sidan är eventuellt på engelska).

Se även


Innehåll