Okno dialogowe Edytowanie ustawień profilu umożliwia określenie domyślnego interfejsu między usługą członkostwa ASP.NET a źródłami danych członkostwa.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Dostawca domyślny

Określa domyślny interfejs między usługami członkostwa ASP.NET a źródłami danych członkostwa.

Uwaga

Domyślna konfiguracja komputera w programie ASP.NET zawiera domyślne wystąpienie dostawcy SqlProfileProvider pod nazwą AspNetSqlProfileProvider, który łączy się z serwerem SQL na komputerze lokalnym. Domyślnie funkcja profilów ASP.NET używa tego wystąpienia dostawcy. Można określić innego dostawcę domyślnego. Aby uzyskać więcej informacji o dostawcach profilów ASP.NET, zobacz Dostawcy profilów ASP.NET.

Zobacz też


Spis treści