Okno dialogowe Edytowanie ustawień użytkowników platformy .NET umożliwia ustawienie domyślnego dostawcy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Dostawca domyślny

Ustawia domyślnego dostawcę użytkowników platformy .NET. Usługi IIS 7 zawierają następujących dostawców:

  • AspNetSqlMembershipProvider – ten dostawca przechowuje informacje o użytkownikach w bazie danych serwera SQL.

Zobacz też


Spis treści