Kreator Szczegóły konta użytkownika platformy .NET umożliwia dodanie nowego użytkownika. Jeśli funkcja ról nie jest włączona, strona Szczegóły konta użytkownika platformy .NET jest jedyną stroną w kreatorze. Należy wprowadzić informacje dotyczące nowego użytkownika, a następnie kliknąć przycisk Dalej w celu dodania ról lub przycisk Zakończ, jeśli funkcja ról nie jest włączona.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Określa tożsamość nowego użytkownika. Ta wartość musi być unikatowa.

Adres e-mail

Ustawia domyślny adres e-mail użytkownka.

Hasło

Umożliwia skonfigurowanie hasła użytkownika.

Potwierdź hasło

Umożliwia potwierdzenie hasła wprowadzonego w polu Hasło.

Pytanie

Określa pytanie zabezpieczeń, za pomocą którego użytkownicy mogą resetować hasła. Wybierz jedno z pytań domyślnych z listy rozwijanej lub wprowadź pytanie niestandardowe.

Odpowiedź

Określa odpowiedź na pytanie zabezpieczeń.

Zobacz też


Spis treści