Okno dialogowe Kopiowanie delegowania umożliwia wybieranie witryn i aplikacji, do których mają zostać skopiowane niestandardowe stany delegowania funkcji w programie Menedżer usług IIS. Podczas połączenia z serwerem w programie Menedżer usług IIS można skopiować niestandardowe stany delegowania z jednej witryny do drugiej. Podczas połączenia z witryną w programie Menedżer usług IIS można skopiować niestandardowe stany delegowania z jednej aplikacji do drugiej.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

nazwa_witryny lub nazwa_aplikacji

Zaznacz pola wyboru obok witryn lub aplikacji, do których chcesz zastosować niestandardowy stan delegowania skonfigurowany na stronie Niestandardowe delegowanie witryny lub Delegowanie aplikacji niestandardowych.

Zobacz też


Spis treści