Okno dialogowe Właściwość profilu .NET umożliwia ustawianie lub edytowanie właściwości profilu, które służą do śledzenia wszystkich informacji niestandardowych wymaganych przez aplikację, w tym:

  • informacji o użytkowniku, takich jak adres lub miejscowość;

  • preferencji, takich jak schemat kolorów lub lista akcji do monitorowania;

  • informacji niestandardowych dotyczących bieżącej sesji; takich jak wózek sklepowy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Określa nazwę właściwości profilu.

Typ danych

Określa typ właściwości. Wartość domyślna to String. Jako typ można określić dowolną klasę architektury .NET (Int32, DateTime, StringCollection itd.).

Wartość domyślna

Określa wartość, z którą właściwość jest inicjowana.

Opcja szeregowania

Określa formatowanie szeregowania (String, Binary, XML lub szeregowanie określone przez dostawcę). Wartość domyślna to String.

Tylko do odczytu

Określa, czy właściwość można modyfikować.

Dostępna tylko dla użytkowników anonimowych

Określa, czy właściwość może być zarządzana przez użytkowników anonimowych. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Zobacz też


Spis treści