Strona funkcji Aplikacje umożliwia zarządzanie listą aplikacji w witrynie.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według. Aby wyszukać informacje na liście, należy wpisać kryteria wyszukiwania w polu Filtr, rozwinąć listę Przejdź w celu wybrania pól, przy użyciu których ma być przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć kryteria filtru, należy kliknąć pozycję Pokaż wszystkie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Ścieżka wirtualna

Wyświetla ścieżkę wirtualną używaną w adresie URL w celu uzyskania dostępu do aplikacji.

Ścieżka fizyczna

Wyświetla ścieżkę fizyczną katalogu, w którym znajduje się zawartość aplikacji.

Witryna

Wyświetla witrynę, do której należy aplikacja.

Pula aplikacji

Wyświetla nazwę puli aplikacji, w której działa aplikacja.

Elementy okienka Akcje

W poniższej tabeli omówiono akcje dostępne przy połączeniu z serwerem.

Jeśli aplikacja na stronie Aplikacje zostanie wybrana przy połączeniu z witryną, dostępne będą akcje Przeglądaj i Wyświetl katalogi wirtualne.

Nazwa elementuOpis

Dodaj aplikację

Otwiera okno dialogowe Dodawanie aplikacji, w którym można dodać aplikację.

Określ ustawienia domyślne aplikacji

Otwiera okno dialogowe Ustawienia domyślne aplikacji, w którym można skonfigurować ustawienia domyślne dotyczące wszystkich aplikacji.

Zmień pulę aplikacji

Otwiera okno dialogowe Wybieranie puli aplikacji, umożliwiające zmianę puli aplikacji, do której należy wybrana aplikacja. Ta akcja jest jedyną dostępną akcją na stronie Aplikacje wyświetlanej w przypadku, gdy przeglądane są aplikacje zawarte w puli aplikacji. Akcja ta jest niedostępna na stronie Aplikacje wyświetlanej w przypadku, gdy przeglądane są aplikacje w witrynie.

Eksploruj

Otwiera (w Eksploratorze Windows) katalog fizyczny zamapowany na główny katalog wirtualny wybranej aplikacji.

Edytuj uprawnienia

Otwiera okno dialogowe Właściwości systemu Windows dla katalogu fizycznego zamapowanego na główny katalog wirtualny wybranej aplikacji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Przeglądaj

Otwiera wybraną aplikację w przeglądarce internetowej.

Ustawienia podstawowe

Otwiera okno dialogowe Edytowanie aplikacji, w którym można edytować ustawienia określone podczas tworzenia wybranej aplikacji.

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można skonfigurować zaawansowane ustawienia wybranej aplikacji.

Wyświetl katalogi wirtualne

Otwiera stronę funkcji Katalogi wirtualne, na której można przeglądać katalogi wirtualne należące do wybranej aplikacji.

Zobacz też


Spis treści