Strona Zdarzenia odtwarzania do rejestrowania kreatora Edytowanie ustawień odtwarzania puli aplikacji umożliwia skonfigurowanie usług IIS tak, aby rejestrowały zdarzenie z chwilą odtworzenia procesu roboczego.

Usługi IIS można skonfigurować tak, aby rejestrowane były informacje dotyczące skonfigurowanych zdarzeń odtwarzania, na przykład w stałych przedziałach czasu, lub zdarzeń odtwarzania występujących w czasie wykonywania, na przykład gdy rozszerzenie ISAPI zgłosi swój niepoprawny stan.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Stałe przedziały czasu

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy jest odtwarzany w określonym przedziale czasu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na poprzedniej stronie kreatora została wybrana opcja Stałe przedziały czasu (w minutach) i został określony przedział czasowy.

Użycie pamięci wirtualnej

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy jest odtwarzany po zużyciu określonej ilości pamięci wirtualnej. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na poprzedniej stronie kreatora została wybrana opcja Użycie pamięci wirtualnej (w KB) i została określona liczba kilobajtów.

Liczba żądań

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy jest odtwarzany po osiągnięciu określonej liczby żądań. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na poprzedniej stronie kreatora została wybrana opcja Ustalona liczba żądań i została określona liczba żądań.

Zaplanowane przedziały czasu

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy jest odtwarzany o określonym czasie. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na poprzedniej stronie kreatora została wybrana opcja Określone przedziały czasu i został określony czas.

Użycie pamięci prywatnej

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy jest odtwarzany po zużyciu określonej ilości pamięci fizycznej. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na poprzedniej stronie kreatora została wybrana opcja Użycie pamięci prywatnej (w KB) i została określona liczba kilobajtów.

Na żądanie

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy proces roboczy zostanie odtworzony przy użyciu programu Menedżer usług IIS lub narzędzia Appcmd.exe w celu naprawienia problemu.

Zmiany konfiguracji

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane po dokonaniu zmiany konfiguracji powodującej odtworzenie puli aplikacji.

Niepoprawny stan ISAPI

Wybierz tę opcję, aby zdarzenie było rejestrowane, gdy rozszerzenie ISAPI zgłosi procesowi roboczemu swój stan jako niepoprawny.

Zobacz też


Spis treści