Uwierzytelniania systemu Windows należy używać tylko w środowisku sieci intranet. To uwierzytelnianie pozwala uwierzytelniać połączenia klientów przy użyciu uwierzytelniania dostępnego w domenie systemu Windows.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie systemu Windows

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem systemu Windows.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie systemu Windows.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie systemu Windows.

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie trybu jądra oraz skonfigurować ustawienia zabezpieczeń rozszerzonych. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku włączenia pozycji Uwierzytelnianie systemu Windows na liście dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści