Strona Informacje dotyczące uwierzytelniania i autoryzacji Kreatora publikowania witryny FTP umożliwia określenie ustawień uwierzytelniania i autoryzacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Anonimowo

Określa, czy jest włączone uwierzytelnianie anonimowe.

Podstawowe

Określa, czy jest włączone uwierzytelnianie podstawowe.

Zezwalaj na dostęp następującym użytkownikom:

Określa, kto ma prawo logować się do witryny FTP. Dostępne opcje:

  • Wszyscy użytkownicy

  • Użytkownicy anonimowi

  • Określone role lub grupy użytkowników

  • Określeni użytkownicy

W przypadku wybrania opcji Określone role lub grupy użytkowników lub Określeni użytkownicy trzeba użyć dodatkowego pola w celu określenia uprawnień dostępu dla konkretnych użytkowników, ról lub grup.

Odczyt

Określa, czy reguła zezwala na uprawnienie do odczytu.

Zapis

Określa, czy reguła zezwala na uprawnienie do zapisu.


Spis treści