Okna dialogowe Dodawanie mapy skryptu i Edytowanie mapy skryptu umożliwiają dodawanie nowych oraz edytowanie istniejących programów obsługi kodu macierzystego na serwerze sieci Web. Programy obsługi kodu macierzystego, zwane również aparatami skryptów, to pliki exe lub dll kodu macierzystego, które odpowiadają na określone żądania.

Uwaga

Mapowania skryptów zapewniają zgodność ze starszymi wersjami usług IIS. Dane plików wykonywalnych muszą być wpisane w specyfikacji CGI, a biblioteki dołączane dynamicznie muszą obsługiwać interfejsy rozszerzeń ISAPI.

Jeśli typ żądania zostanie zamapowany na plik exe (aparat skryptów), to w momencie, gdy do serwera dotrze żądanie odpowiadające temu mapowaniu obsługi, moduł CgiModule załaduje skojarzony plik wykonywalny. Jeśli typ żądania zostanie zamapowany na plik dll (aparat skryptów), to w momencie, gdy do serwera dotrze żądanie odpowiadające temu mapowaniu obsługi, moduł IsapiModule załaduje plik DLL. Na przykład w usługach IIS 7 istnieje mapowanie obsługi dla plików ASP (Active Server Pages). Wszystkie żądania plików asp są przetwarzane przez aparat skryptów asp.dll, ładowany przez moduł IsapiModule dlatego, że aparat ASP.DLL jest rozszerzeniem ISAPI.

Uwaga

W przypadku konfigurowania mapowań skryptów dla plików wykonywalnych należy zarejestrować i włączyć moduł CgiModule na stronie Moduły. Podobnie w przypadku konfigurowania mapowań skryptów dla plików DLL na stronie Moduły należy zarejestrować i włączyć moduł IsapiModule.

Po kliknięciu przycisku OK w celu dodania i zapisania mapowania obsługi należy dodać plik wykonywalny do listy Ograniczenia ISAPI i CGI, aby umożliwić jego uruchamianie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Ścieżka żądania

Wpisz rozszerzenie nazwy pliku lub nazwę pliku z rozszerzeniem, dla którego obsługa ma przetwarzać żądania. Jeśli na przykład obsługa ma przetwarzać wszystkie żądania plików ASP, wprowadź *.asp. Jeśli obsługa ma przetwarzać wszystkie żądania dostępu do określonego pliku, wpisz nazwę pliku i jego rozszerzenie, np. Moj_plik.asp.

Uwaga

Aby skonfigurować wieloznaczną mapę skryptu, należy użyć akcji Dodaj wieloznaczną mapę skryptu na stronie Mapowania obsługi.

Plik wykonywalny

Wpisz ścieżkę fizycznego systemu plików do programu CGI lub rozszerzenia ISAPI.

Uwaga

Jeśli określana ścieżka pliku exe zawiera spacje, należy umieścić tę ścieżkę w podwójnym cudzysłowie ("). W przypadku plików exe można również określić parametry wiersza polecenia. Te instrukcje nie dotyczą plików dll.

Umożliwia odnalezienie pliku exe lub dll w fizycznym systemie plików.

Nazwa

Wpisz opisową nazwę mapowania obsługi.

Ograniczenia żądań

Otwiera okno dialogowe Ograniczenia żądań, w którym można określić dodatkowe, opcjonalne ograniczenia dla mapowania.

Zobacz też


Spis treści