Strona właściwości CGI umożliwia konfigurowanie aplikacji CGI na serwerze sieci Web. Można określić limit czasu działania skryptów CGI, izolowanie aplikacji CGI w osobnej konsoli albo uruchamianie aplikacji CGI na poziomie systemu lub użytkownika.

Lista Wyświetl umożliwia wybór jednej z następujących opcji, która określa sposób wyświetlania ustawień: Przyjazne nazwy, Nazwy konfiguracji lub Obie nazwy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Limit czasu (hh:mm:ss) [timeout]

Określa limit czasu działania aplikacji CGI (w sekundach). Wartość domyślna to 15 minut (00:15:00).

Użyj nowej konsoli dla każdego wywołania [createCGIWithNewConsole]

Określa, czy aplikacja CGI ma być uruchamiana we własnej konsoli. Wartość True tej właściwości oznacza, że przy uruchamianiu każdej aplikacji CGI tworzona jest nowa konsola. Wartość domyślna to False.

Personifikuj użytkownika [createProcessAsUser]

Określa, czy proces CGI jest tworzony w kontekście systemu, czy użytkownika generującego żądanie. Wartość domyślna to True.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści