Okna dialogowe Dodawanie katalogu wirtualnego i Edytowanie katalogu wirtualnego umożliwiają dodawanie i edytowanie katalogów wirtualnych w witrynach oraz aplikacjach. Katalogi wirtualne są wskaźnikami do zawartości fizycznej przechowywanej na komputerze lokalnym lub w udziałach na komputerach zdalnych. Jeśli zachodzi potrzeba dołączenia zawartości, która fizycznie nie znajduje się w katalogu witryny lub aplikacji, można utworzyć katalog wirtualny obejmujący zawartość z innego miejsca na serwerze sieci Web lub z innego komputera w sieci.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa witryny

Wyświetla nazwę witryny, która będzie zawierać katalog wirtualny.

Ścieżka

Wyświetla aplikację, która będzie zawierać katalog wirtualny. Jeśli katalog wirtualny jest tworzony na poziomie witryny, w tym polu będzie wyświetlany znak /. Jeśli katalog wirtualny jest tworzony na poziomie aplikacji, w tym polu będzie wyświetlana nazwa aplikacji, na przykład /moja_aplikacja.

Alias

Wpisz nazwę katalogu wirtualnego, za pomocą której klienci będą mogli uzyskiwać dostęp do zawartości przy użyciu przeglądarki sieci Web. Na przykład, jeśli adres witryny to http://www.contoso.com i tworzysz katalog wirtualny dla tej witryny pod nazwą /marketing, użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do katalogu wirtualnego przy użyciu przeglądarki sieci Web, wpisując adres http://www.contoso.com/marketing/.

Ścieżka fizyczna

Wpisz ścieżkę fizyczną do miejsca, w którym jest przechowywana zawartość katalogu wirtualnego, lub przejdź do tego miejsca. Zawartość może się znajdować na komputerze lokalnym lub pochodzić z udziału zdalnego. Jeśli zawartość jest przechowywana na komputerze lokalnym, wprowadź ścieżkę fizyczną, na przykład C:/Zawartosc. Jeśli zawartość jest przechowywana w udziale zdalnym, wprowadź ścieżkę UNC, na przykład \\Serwer\Udzial. Określona ścieżka musi istnieć, ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić błąd konfiguracji. Opcjonalnie kliknij przycisk Połącz jako, aby podać poświadczenia dla konta, które ma autoryzację na dostęp do zawartości w ścieżce fizycznej.

Otwiera okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać fizyczną lokalizację zawartości katalogu wirtualnego.

Połącz jako

Otwiera okno dialogowe Łączenie jako, w którym można wybrać sposób połączenia ze ścieżką wpisaną w polu Ścieżka fizyczna. Domyślnie jest wybrana opcja Użytkownik aplikacji (uwierzytelnianie przekazywane).

Testuj ustawienia

Otwiera okno dialogowe Testowanie ustawień, w którym można przejrzeć listę wyników testu i ocenić, czy ustawienia ścieżki są prawidłowe.

Zobacz też


Spis treści