Usługi IIS 7.5 nie są domyślnie instalowane w systemie Windows Server® 2008 R2. Usługi IIS 7.5 można zainstalować za pomocą kreatora Dodawanie ról w Menedżerze serwerów lub przy użyciu wiersza polecenia.

Podczas instalacji systemu Windows Server 2008 R2 można przeprowadzić instalację produktu Server Core, co spowoduje zainstalowanie minimalnej instalacji serwera systemu Windows Server 2008 R2. Na przykład przy tego typu instalacji nie jest instalowany tradycyjny interfejs systemu Windows, więc serwer musi zostać skonfigurowany za pomocą wiersza polecenia.

Wymagania

Poświadczenia administracyjne

Procedurę tę może wykonać wyłącznie członek jednej z następujących ról administracyjnych usług IIS:

 • Administrator serwera sieci Web

Instalowanie usług IIS w wersji 7.5 w systemie Windows Server® 2008 R2

Procedurę tę można wykonać, korzystając z interfejsu użytkownika lub skryptu.

Korzystanie z interfejsu użytkownika
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwerów.

 2. W oknie Podsumowanie ról kliknij pozycję Dodaj role.

 3. Przy użyciu Kreatora dodawania ról dodaj rolę serwera sieci Web.

Ważne

Instalując usługi IIS przy użyciu Kreatora dodawania ról, uzyskuje się instalację domyślną z minimalnym zestawem usług roli. Jeśli wymagane są dodatkowe usługi roli IIS, takie jak Projektowanie aplikacji lub Stan i diagnostyka, należy w kreatorze na stronie Wybieranie usług ról zaznaczyć pola wyboru związane z tymi funkcjami.

Korzystanie ze skryptu
 • Wpisz następujące polecenie w skrypcie:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Ważne

Jeśli użyjesz tego skryptu, uzyskasz pełną instalację usług IIS 7 ze wszystkimi dostępnymi pakietami funkcji. Jeśli nie potrzebujesz wszystkich pakietów funkcji, zmodyfikuj ten skrypt tak, aby instalował tylko wymagane pakiety.

Aby zainstalować usługi IIS w wersji 7.5 w systemie Windows Server 2008 R2 przy użyciu instalacji produktu Server Core

Aby zainstalować składniki usług IIS 7, które wykorzystują architekturę .NET Framework, należy najpierw zainstalować środowisko .NET Framework. Składniki, które wykorzystują środowisko .NET Framework nie zostaną zainstalowane, jeżeli środowisko .NET Framework nie będzie zainstalowane.

Korzystanie ze skryptu w celu zainstalowania środowiska .NET Framework i pełnej instalacji usług IIS 7.5 w produkcie Server Core
 • Wpisz następujące polecenie w skrypcie:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Korzystanie ze skryptu w celu pełnej instalacji usługi IIS 7.5 w produkcie Server Core
 • Wpisz następujące polecenie w skrypcie:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Ważne

W przypadku użycia tego skryptu uzyskuje się pełną instalację usług IIS ze wszystkimi dostępnymi pakietami funkcji dla produktu Server Core. Jeśli nie potrzebujesz wszystkich pakietów funkcji, zmodyfikuj ten skrypt tak, aby instalował tylko wymagane pakiety.

Korzystanie ze skryptu w celu instalacji domyślnej w produkcie Server Core
 • Wpisz następujące polecenie w skrypcie:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Ważne
 • W przypadku użycia tego skryptu uzyskuje się domyślną instalację usług IIS z minimalnym zestawem dostępnych pakietów funkcji.

Zobacz też


Spis treści