Na stronie Rozszerzenia nazw plików można utworzyć listę rozszerzeń nazw plików, którym moduł filtrowania żądań ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć dostęp niektórym typom plików, a w efekcie zwiększyć poziom bezpieczeństwa serwera sieci Web.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na tej stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Rozszerzenie nazwy pliku

Rozszerzenie nazwy pliku, któremu moduł filtrowania żądań będzie zezwalał na dostęp lub go odmawiał.

Dozwolone

Pokazuje stan rozszerzenia nazwy pliku. Atrybut przybiera wartość Prawda, jeśli rozszerzenie ma pozwolenie na dostęp, lub Fałsz, jeśli pliki o takim rozszerzeniu nazwy nie mają pozwolenia na dostęp do serwera.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na rozszerzenie nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Zezwalanie na rozszerzenie nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy dozwolonych rozszerzeń.

Odmów rozszerzenia nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Odmawianie rozszerzenia nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy niedozwolonych rozszerzeń.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści