Korzystając z okna dialogowego Zezwalanie użytkownikowi, można zezwalać użytkownikom programu Menedżer usług IIS, użytkownikom systemu Windows albo członkom grup systemu Windows na łączenie się z witryną lub aplikacją. Użytkownicy mogą konfigurować delegowane funkcje w dowolnych witrynach i aplikacjach, do których przyznano im uprawnienia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Windows

Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi systemu Windows albo członkom grupy systemu Windows na łączenie się z witryną lub aplikacją. Gdy wybierana jest ta opcja, konto systemu Windows musi już być utworzone na serwerze sieci Web lub w domenie, do której serwer jest przyłączony.

Menedżer usług IIS

Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi programu Menedżer usług IIS na łączenie się z witryną lub aplikacją. Gdy wybierana jest ta opcja, konto użytkownika programu Menedżer usług IIS musi już być utworzone na poziomie serwera w programie Menedżer usług IIS.

Uwaga

Ta opcja jest włączona tylko w przypadku skonfigurowana usługi zarządzania w taki sposób, aby akceptowała połączenia zarówno od użytkowników systemu Windows, jak i użytkowników programu Menedżer usług IIS.

Wybierz

W przypadku wybrania opcji Windows kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie użytkownika lub grupy i wyszukać użytkownika lub grupę systemu Windows.

Uwaga

Aby w wyszukiwaniu uwzględnić grupy systemu Windows, w oknie dialogowym Wybieranie użytkownika lub grupy kliknij opcję Typy obiektów, wybierz opcję Grupy, a następnie kliknij przycisk OK. Ponadto, jeśli komputer jest przyłączony do domeny, w celu wyszukania użytkowników lub grup w domenie kliknij opcję Lokalizacje, wybierz lokalizację, a następnie kliknij przycisk OK.

W przypadku wybrania opcji Menedżer usług IIS kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Użytkownicy i wybrać jednego lub kilku użytkowników programu Menedżer usług IIS.

Zobacz też


Spis treści