Narzędzie URLScan rozprowadzane przez firmę Microsoft umożliwiało monitorowanie wszystkich przychodzących adresów URL i pomijanie niektórych ciągów przed ich przetworzeniem. Dzięki temu administratorzy serwerów Web mogli wykonywać m.in. takie czynności, jak blokowanie niektórych plików wykonywalnych, tworzenie ukrytych katalogów nieosiągalnych przy użyciu protokołu HTTP i określanie limitów połączeń. Wszystkie te funkcje zostały zawarte w tej wersji usług IIS.

Uwagi

Jeśli użytkownik korzystał z narzędzia URLScan w usługach IIS 6.0 i ma bibliotekę wyrażeń w pliku Urlscan.ini, może przeprowadzić migrację tych wyrażeń do nowych plików konfiguracji usług IIS 7 w formacie XML, aby w dalszym ciągu filtrować żądania HTTP przy użyciu tych samych wyrażeń.

Jeśli nie jest możliwa natychmiastowa migracja tych wyrażeń, można w dalszym ciągu korzystać z tego samego pliku Urlscan.ini. W tym celu należy kontynuować korzystanie z narzędzia URLScan, ale instalator narzędzia UrlScan w wersji 2.5 nie działa w systemie Windows Server® 2008 R2. Aby rozwiązać ten problem, należy skopiować pliki Urlscan.dll i Urlscan.ini na serwer z usługami IIS 7, a następnie skonfigurować plik Urlscan.dll jako globalny filtr ISAPI w usługach IIS.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Przegląd sposobu działania funkcji filtrowania żądań.

Omówienie filtrowania żądań

Pole wyboru

Konfigurowanie usług IIS 7 do filtrowania żądań HTTP.

Konfigurowanie filtrowania żądań

Zobacz też


Spis treści