Strona funkcji Procesy robocze umożliwia zarządzanie listą procesów roboczych uruchomionych w pulach aplikacji na serwerze sieci Web. Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa puli aplikacji

Wyświetla nazwę puli aplikacji. W ogrodach sieci Web lub w sytuacji, gdy pewien proces roboczy jest wyłączany w momencie uruchamiania innego procesu, ta sama pula aplikacji może być w siatce wyświetlona więcej niż raz, co odzwierciedla różne procesy robocze działające w tej puli aplikacji.

Identyfikator procesu

Wyświetla identyfikator danego procesu roboczego.

Stan

Wyświetla stan procesu, na przykład uruchamianie, działanie lub zatrzymywanie.

% CPU

Wyświetla procent czasu, przez który proces roboczy używał procesora CPU od momentu ostatniej aktualizacji danych. Odpowiada to wartości Użycie procesora w Menedżerze zadań systemu Windows.

Bajty prywatne (w KB)

Wyświetla bieżący rozmiar pamięci przydzielonej procesowi roboczemu. Pamięć ta nie może być udostępniana innym procesom. Odpowiada ona wartości Rozmiar pamięci wirtualnej w Menedżerze zadań systemu Windows.

Bajty wirtualne (KB)

Wyświetla bieżący rozmiar wirtualnej przestrzeni adresowej dla procesu roboczego.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Wyświetl bieżące żądania

Otwiera stronę funkcji Żądania, na której można przeglądać żądania aktualnie przetwarzane w wybranej puli aplikacji.

Zobacz też


Spis treści