Okno dialogowe Edytowanie uprawnień funkcji umożliwia konfigurowanie zasad dostępu, które określają typy praw funkcji dozwolonych dla programów obsługi na poziomie serwera sieci Web, witryny, aplikacji, katalogu lub pliku w usługach IIS. Istnieją następujące prawa do funkcji: odczyt, skrypty i wykonywanie. Razem z ustawieniem dostępu wymaganym przez program obsługi zasady dostępu decydują, czy może on być uruchamiany. Jeśli program obsługi wymaga typu prawa do funkcji, który nie został włączony w zasadach dostępu, zostanie on wyłączony i wszystkie żądania przetwarzane przez niego (zgodnie z istniejącym mapowaniem obsługi) zakończą się niepomyślnie, chyba że istnieje inny program obsługi mogący przetworzyć żądanie.

Zaznaczenie opcji w oknie dialogowym Edytowanie uprawnień funkcji spowoduje, że na stronie Mapowania obsługi w kolumnie Stan w polach programów obsługi, które zostaną w ten sposób włączone, będzie widoczna wartość Włączone. Podobnie usunięcie zaznaczenia opcji w oknie dialogowym Edytowanie uprawnień funkcji spowoduje, że na stronie Mapowania obsługi w kolumnie Stan w polach programów obsługi, które zostaną w ten sposób wyłączone, będzie widoczna wartość Wyłączone. Listę włączonych i wyłączonych programów obsługi można przejrzeć na stronie Mapowania obsługi. Po przejrzeniu listy należy kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie uprawnień funkcji. Jeśli zamiast przycisku OK zostanie kliknięty przycisk Anuluj, zmiany wprowadzone w oknie dialogowym nie zostaną zapisane.

Uwaga

Aby skonfigurować wymagane ustawienie dostępu dla programu obsługi, można dokonać edycji mapowania obsługi i kliknąć przycisk Ograniczenia żądań, aby skonfigurować ustawienie na karcie Dostęp.

Na przykład na poziomie serwera sieci Web można włączyć prawa Odczyt i Skrypty, ale wyłączyć prawo Skrypty w odniesieniu do konkretnej witryny, która dostarcza wyłącznie zawartość statyczną. W efekcie, mimo że użytkownik doda mapowanie obsługi dla skryptu lub programu wykonywalnego na poziomie witryny, serwer sieci Web nie będzie wykonywał skryptów odnoszących się do tej witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Odczyt

Zaznacz pole wyboru Odczyt, aby włączyć programy obsługi wymagające dostępu do odczytu do katalogu wirtualnego, lub wyczyść pole wyboru Odczyt, aby wyłączyć programy obsługi wymagające dostępu do odczytu do katalogu wirtualnego. Prawo do odczytu należy włączyć w zasadach dostępu, gdy ma być dostarczana zawartość statyczna, a także przy konfigurowaniu dokumentów domyślnych i przeglądania katalogów. Domyślnie uprawnienie do odczytu jest aktywne.

Skrypty

Zaznacz pole wyboru Skrypty, aby włączyć programy obsługi wymagające praw do skryptów w katalogu wirtualnym, lub wyczyść pole wyboru Skrypty, aby wyłączyć programy obsługi wymagające praw do skryptów w katalogu wirtualnym.

Wykonaj

Zaznacz pole wyboru Wykonaj, aby włączyć programy obsługi wymagające praw do wykonywania w katalogu wirtualnym, lub wyczyść pole wyboru Wykonaj, aby wyłączyć programy obsługi wymagające praw do wykonywania w katalogu wirtualnym. Pole wyboru Wykonaj jest włączone tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Skrypty. Prawo do wykonywania należy włączyć w zasadach dostępu wyłącznie w sytuacji, gdy oprócz skryptów powinny być uruchamiane również pliki wykonywalne, takie jak exe, dll i com.

Ważne

Ze względów bezpieczeństwa i wydajności prawa do wykonywania należy włączać tylko w odniesieniu do programów, które zostały przetestowane i są niezbędne do działania aplikacji.

Zobacz też


Spis treści