Okno dialogowe Dodawanie odmowy sekwencji usługi FTP umożliwia dodanie sekwencji URL do listy sekwencji URL, w przypadku których usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Sekwencja URL

Określa sekwencję URL, dla której usługa FTP ma odmawiać dostępu.

Zobacz też


Spis treści