Okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania podstawowego umożliwia konfigurowanie uwierzytelniania podstawowego dla witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Domena domyślna

Wpisz nazwę domeny, w której domyślnie mają być uwierzytelniani użytkownicy. Użytkownicy, którzy nie podadzą nazwy domeny podczas logowania do witryny, będą uwierzytelniani w tej domenie.

Obszar

Wpisz nazwę domeny DNS lub adres, który będzie używać poświadczeń uwierzytelnionych w domenie domyślnej. W przypadku uwierzytelniania podstawowego określenie ustawienia Obszar jest opcjonalne.

Ważne

Jeśli w polu Obszar zostanie podana nazwa domeny domyślnej, podczas wezwania nazwy użytkownika i hasła może dojść do ujawnienia nazwy domeny wewnętrznej systemu Microsoft Windows użytkownikom zewnętrznym.

Zobacz też


Spis treści