Uwierzytelniania opartego na certyfikacie klienta usługi AD (Active Directory) należy używać w celu mapowania informacji o certyfikatach klientów na wielu serwerach.

Uwaga

Mapowanie wieloznaczne z uwierzytelnianiem certyfikatu klienta usługi AD jest mniej efektywne niż macierzyste mapowanie wieloznaczne usług IIS.

Jeśli zostanie wybrane uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi AD, nie będzie można użyć mapowania certyfikatów usług IIS dla żadnej innej witryny obsługiwanej na wybranym serwerze.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi Active Directory

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem certyfikatu klienta usługi Active Directory.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi Active Directory.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie certyfikatu klienta usługi Active Directory.

Zobacz też


Spis treści