Okna dialogowe Dodawanie filtru ISAPI i Edytowanie filtru ISAPI umożliwiają dodanie lub edycję pliku dll, który zmienia lub rozszerza funkcje usług IIS.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa filtru

Wpisz nazwę filtru ISAPI.

Plik wykonywalny

Wpisz ścieżkę pliku dll filtru ISAPI. Na przykład %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Zobacz też


Spis treści