Okno dialogowe Edytowanie limitów witryn sieci Web umożliwia konfigurowanie ustawień wydajności witryny sieci Web przy użyciu limitów dotyczących użycia przepustowości i liczby połączeń. Na przykład ograniczając przepustowość lub liczbę połączeń (albo obie te wartości) dla witryny sieci Web o niskim priorytecie, umożliwia się innym witrynom, o wyższym priorytecie, obsługiwanie ruchu o większym natężeniu. Ustawienia te można dopasowywać odpowiednio do zmian ruchu w sieci i jej obciążenia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Limit użycia przepustowości (w bajtach)

Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dozwoloną ilość ruchu przychodzącego do witryny sieci Web na podstawie wykorzystania przepustowości. W odpowiednim polu wprowadź wartość (w bajtach), przy której ruch związany z witryną sieci Web ma zostać ograniczony. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 1024 do 4294967295 (bez ograniczeń).

Limit czasu połączenia (w sekundach)

Wpisz w polu liczbę określającą czas (w sekundach), po którego upływie serwer sieci Web rozłącza nieaktywnego użytkownika. To ustawienie gwarantuje zamknięcie wszystkich połączeń, nawet jeśli protokół HTTP nie będzie mógł zamknąć któregoś z nich.

Limit liczby połączeń

Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dozwoloną liczbę połączeń z witryną sieci Web. W odpowiednim polu wprowadź liczbę połączeń, do której chcesz ograniczyć witrynę sieci Web. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 0 do 4294967295 (bez ograniczeń). Ustawienie nieograniczonej liczby połączeń pozwala obejść problem ciągłego administrowania, jeśli liczba połączeń jest zmienna. Jeśli jednak liczba połączeń przekroczy możliwości zasobów systemu, może to mieć niekorzystny wpływ na jego wydajność. Ograniczenie połączeń z witryną sieci Web do określonej liczby pozwala utrzymać stabilną wydajność.

Zobacz też


Spis treści