Brug dialogboksen Rediger grænser for websted til at konfigurere ydelsesindstillinger for webstedet baseret på båndbreddebrug og forbindelsesgrænser. Ved at begrænse enten båndbredden eller antallet af forbindelser eller begge på et websted med lav prioritet kan andre websteder med højere prioritet f.eks. håndtere større trafikbelastninger. Du kan justere disse indstillinger, efterhånden som netværkstrafik og -brug ændres.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Begræns båndbreddebrug (i byte)

Vælg denne indstilling for at begrænse den mængde trafik, der tillades til et websted, baseret på båndbreddebrug. Indtast i den tilsvarende boks en værdi (i byte), som webstedstrafikken skal begrænses til. Værdien skal være et heltal mellem 1024 og 4294967295 (ubegrænset).

Forbindelsen afbrydes efter (i sekunder)

Skriv et tal i boksen for at indstille tidsrummet (i sekunder), inden webserveren afbryder en inaktiv bruger. Denne indstilling garanterer, at alle forbindelser lukkes, hvis HTTP-protokollen ikke kan lukke en forbindelse.

Begræns antal forbindelser

Vælg denne indstilling for at begrænse antallet af tilladte forbindelser til et websted. Indtast i den tilsvarende boks det antal forbindelser, webstedstrafikken skal begrænses til. Værdien skal være et heltal mellem 0 og 4294967295 (ubegrænset). Hvis tallet indstilles til ubegrænset, omgås konstant administration, hvis der er udsving i antallet af forbindelser. Det kan imidlertid påvirke systemydelsen negativt, hvis antallet af forbindelser overskrider systemressourcerne. Hvis dette websted begrænses til et angivet antal forbindelser, kan ydelsen holdes stabil.

Se også


Indholdsfortegnelse