Brug funktionssiden Sider og kontrolelementer til at konfigurere indstillingerne for ASP.NET-sider og -kontrolelementer. Disse indstillinger styrer ASP.NET-siders funktionsmåde, angiver, hvordan ASP.NET-sider og -kontrolelementer kompileres på serveren, definerer de navneområder, der medtages for hver side, og definerer indstillinger for sessionstilstand og valideringstjenester.

Brug listen Vis til at vælge en af følgende indstillinger, som angiver hvordan indstillingerne vises: Fulde navne, Konfigurationsnavne eller Begge navne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Buffer [buffer]

Indstiller en værdi (sand eller falsk), som angiver, om .aspx-sider og .ascx-kontrolelementer bruger bufferlagring af svar. Standardindstillingen er True.

Mastersidefil [masterPageFile]

Angiver mastersidestien i forhold til den lokale konfigurationsfil.

Typografiarkets tema [styleSheetTheme]

Angiver navnet på mappen med det navngivne tema, der skal bruges til at anvende temaet inden kontrolerklæringer. Dette adskiller sig fra temaattributten, som definerer det tema, der skal anvendes efter kontrolerklæringerne.

Tema [theme]

Angiver navnet på det tema, der bruges til de sider, som ligger inden for konfigurationsfilens område. Det angivne tema skal findes som enten et programtema eller et globalt tema. Hvis temaet ikke findes, opstår der en HttpException-undtagelse.

Aktiver godkendt visningstilstand [enableViewStateMAC]

Indstiller en værdi (sand eller falsk), der angiver, om ASP.NET skal køre en MAC (Message Authentication Code) på sidens visningstilstand, når siden sendes tilbage fra klienten. Standardindstillingen er True.

Aktiver visningstilstand [enableViewState]

Indstiller en værdi (sand eller falsk), der angiver, om visningstilstanden er aktiveret, deaktiveret eller skrivebeskyttet. Standardindstillingen er True.

Maksimumlængde på sides tilstandsfelt [maxPageStateViewLength]

Indstiller det maksimale antal tegn, som et enkelt visningstilstandsfelt kan indeholde.

Basistype for sider [pageBaseType]

Angiver den basistype, der skal bruges, når siderne kun er enkeltstående. Det tilsidesættes af attributten inherits i en enkeltstående fil.

Basistype for brugerkontrolelementer [userControlBaseType]

Angiver en kode bag-klasse (code-behind), som brugerkontrolelementer arver som standard.

Kompileringstilstand [compilationMode]

Angiver, om en ASP.NET-side eller et ASP.NET-kontrolelement skal kompileres under kørsel.

Navneområder [namespaces]

Definerer en samling importdirektiver, der skal bruges under forudkompilering af samlingen.

Aktiver sessionstilstand [enableSessionState]

Indstiller en værdi (sand eller falsk), der angiver, om sessionstilstanden er aktiveret, deaktiveret eller skrivebeskyttet. Standardindstillingen er True.

Valider anmodning [validateRequest]

Indstiller en værdi (sand eller falsk), der bestemmer, om ASP.NET undersøger input fra webbrowseren for farlige værdier. Standardindstillingen er True.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Registrer kontrolelementer

Åbner funktionssiden Kontrolelementer, hvor du kan tilføje og redigere brugerdefinerede kontrolelementer.

Se også


Indholdsfortegnelse