Brug dialogboksene Tilføj brugerdefineret godkendelsesprovider eller Rediger brugerdefineret godkendelsesprovider til at føje nye brugerdefinerede FTP-godkendelsesprovidere til din FTP-server eller til at redigere indstillingerne for en brugerdefineret FTP-godkendelsesprovider, som du allerede har føjet til din FTP-server.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Angiver det navn, der vises på listen Vælg en eller flere registrerede brugerdefinerede providere for dialogboksen FTP – dialogboksen Brugerdefineret provider.

Klasse-id

Angiver klassenavn eller GUID for en COM-klasse, når indstillingen Oprindelig provider (COM) bruges.

Type

Angiver den administrerede type for en .NET-klasse, når indstillingen Styret provider (.NET) bruges.

Programdomæne

Angiver programdomænet for en .NET-klasse, når indstillingen Styret provider (.NET) bruges.

Bemærk!

Når du konfigurerer dine FTP-godkendelsesindstillinger, skal du også konfigurere dine FTP-autorisationsindstillinger.

Se også


Indholdsfortegnelse