Brug dialogboksene Tilføj administreret handler og Rediger administreret handler til at tilføje nye eller redigere eksisterende administrerede kodehandlere på webserveren. Administrerede handlere skrives i administreret kode og svarer på bestemte anmodninger på webserveren. Handlertilknytningen PageHandlerFactory-Integrated angiver f.eks., at handleren System.Web.UI.PageHandlerFactory behandler anmodninger om .aspx-filer.

Bemærk!

Når du tilføjer en administreret handler, kører handleren som standard kun i programgrupper, der er konfigureret til at bruge integreret tilstand. Hvis du imidlertid vil køre handleren i programgrupper, der er konfigureret til at bruge ISAPI-tilstand, skal du føje handleren til afsnittet <httphandlers> i System.web fra et værktøj som f.eks. Appcmd.exe.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Anmodningssti

Indtast et filtypenavn eller filnavn med et typenavn, som du vil, at behandleren behandler anmodninger for. Hvis du f.eks. ønsker, at handleren skal behandle alle anmodninger om filer med filtypenavnet .abc, skal du skrive *.abc, eller hvis du vil, at behandleren skal køre alle anmodninger om en bestemt fil, skal du angive filnavnet og filens typenavn, som f.eks. Minfil.abc.

Type

Skriv den administrerede handlers typenavn, f.eks. System.Web.Handlers.

Hvis du tilføjer en administreret handler, skal du sørge for, at samlingen, som klassen hører til i, er registreret i kompileringsdelen system.web/compilation i din Web.config-fil. I modsat fald skal du skrive samlingens kvalificerede klassenavn på den administrerede handler. Hvis klassen er defineret i App_Code- eller bin-mappen, kan du nøjes med at specificere klassenavnet.

Navn

Skriv et beskrivende fuldt navn til handlertilknytningen.

Anmodningsbegrænsninger

Åbner dialogboksen Anmodningsbegrænsninger, hvor du kan angive flere, valgfrie begrænsninger for tilknytningen.

Se også


Indholdsfortegnelse