Pomocí dialogových oken Přidat spravovanou obslužnou rutinu a Upravit spravovanou obslužnou rutinu lze na webovém serveru přidat nebo upravit obslužné rutiny spravovaného kódu. Spravované obslužné rutiny jsou napsány ve spravovaném kódu a odpovídají na určité požadavky na webovém serveru. Mapování integrované obslužné rutiny PageHandlerFactory například určuje, že obslužná rutina System.Web.UI.PageHandlerFactory zpracovává požadavky pro soubory ASPX.

Poznámka

Pokud přidáte spravovanou obslužnou rutinu ve výchozím nastavení, bude obslužná rutina spuštěna pouze ve fondech aplikací, které jsou nakonfigurovány tak, aby používaly integrovaný režim. Chcete-li ale spustit obslužnou rutinu ve fondech aplikací, které jsou nastaveny tak, aby používaly režim ISAPI, je nutné přidat obslužnou rutinu do oddílu <httphandlers> v souboru System.web pomocí nástroje, jako je například Appcmd.exe.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Cesta požadavku

Zadejte příponu názvu souboru nebo název souboru s příponou, pro který má obslužná rutina zpracovávat požadavky. Pokud například chcete, aby obslužná rutina zpracovávala všechny požadavky vygenerované pro soubory s příponou ABC, zadejte řetězec *.abc. Jestliže požadujete, aby obslužná rutina byla spuštěna pro všechny požadavky vytvořené pro určitý soubor, zadejte název souboru a příslušnou příponu, například soubor.abc.

Typ

Zadejte název typu pro spravovanou obslužnou rutinu, například System.Web.Handlers.

Přidáte-li spravovanou obslužnou rutinu, zkontrolujte, zda je sestavení, ke kterému třída náleží, zaregistrováno v části system.web/compilation souboru Web.config. Jinak je třeba zadat kvalifikovaný název třídy spravované obslužné rutiny pro sestavení. Je-li třída definována v adresáři App_Code nebo bin, stačí zadat název třídy.

Název

Zadejte popisný název pro mapování obslužné rutiny.

Omezení požadavku

Otevře dialogové okno Omezení požadavku, ve kterém lze určit další a nepovinná omezení pro mapování.

Další odkazy


Obsah