Dialogové okno Vybrat fond aplikací umožňuje vybrat fond aplikací pro daný web nebo aplikaci. Fondy aplikací jsou nakonfigurovány tak, aby používaly jednu verzi rozhraní .NET Framework a jeden ze dvou režimů zpracování spravovaného kódu. Vyberte fond aplikací nakonfigurovaný tak, aby používal verzi rozhraní .NET Framework a režim zpracování spravovaného kódu, který vyžaduje daný web nebo daná aplikace. Pokud aplikace nevyžaduje rozhraní .NET Framework, můžete vybrat fond aplikací, pro který není nakonfigurováno používání spravovaného kódu.

Poznámka

Fond aplikací lze přidat v dialogovém okně Přidat fond aplikací na stránce Fondy aplikací.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Fond aplikací

Vyberte fond aplikací, který má používat daný web nebo daná aplikace.

Vlastnosti

Zobrazuje verzi rozhraní .NET Framework a režim kanálů, jejichž použití je ve fondu aplikací nakonfigurováno.

Poznámka

Je-li fond aplikací nakonfigurován pro používání rozhraní .NET Framework verze 1.1, není zobrazen režim kanálů.

Další odkazy


Obsah