Ve výchozím nastavení není služba IIS 7.5 v systému Windows® 7 Professional, Enterprise ani Windows® 7 Ultimate nainstalována. Službu IIS můžete nainstalovat kliknutím na možnost Funkce systému Windows v části Upřesnit možnosti v ovládacím panelu Programy.

Poznámka

Aby bylo možné službu IIS 7.5 nainstalovat, je třeba být členem skupiny Administrators.

Instalace služby IIS 7.5 v systému Windows 7

Tento postup můžete provést pomocí uživatelského rozhraní nebo skriptu.

Použití uživatelského rozhraní
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Programy a potom na možnost Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.

  3. V dialogovém okně Funkce systému Windows klikněte na položku Internetová informační služba a pak klikněte na tlačítko OK.

Důležité informace

Použijete-li k instalaci služby IIS ovládací panel, získáte výchozí instalaci s minimální sadou funkcí. Potřebujete-li další funkce služby IIS, například Funkce pro vývoj aplikací nebo Nástroje webové správy, je třeba v dialogovém okně Funkce systému Windows zaškrtnout políčka odpovídající těmto funkcím.

Použití skriptu
  • Zadejte do skriptu následující příkaz:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Důležité informace

    Použijete-li tento skript, získáte úplnou instalaci služby IIS 7.5, při které se nainstalují všechny dostupné balíčky funkcí. Pokud některé balíčky funkcí nepotřebujete, měli byste skript upravit tak, aby se nainstalovaly pouze požadované balíčky.

Další odkazy


Obsah