כברירת מחדל, IIS 7.5 אינו מותקן ב-Windows® 7 Professional, Enterprise או Windows® 7 Ultimate. באפשרותך להתקין את IIS על-ידי לחיצה על תכונות של Windows תחת 'אפשרויות מתקדמות' ביישום 'תוכניות' בלוח הבקרה.

הערה

עליך להיות חבר בקבוצה Administrators כדי להתקין את IIS 7.5.

כדי להתקין את IIS 7.5.0 ב- Windows Vista

באפשרותך לבצע הליך זה באמצעות ממשק המשתמש (UI) או באמצעות קובץ script.

שימוש בממשק משתמש
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעלה או ביטול של תכונות Windows.

  3. בתיבת הדו-שיח 'תכונות של Windows', לחץ על Internet Information Services ולאחר מכן לחץ על אישור.

חשוב

אם תשתמש בלוח הבקרה כדי להתקין את IIS, באפשרותך לקבל את התקנת ברירת המחדל, הכוללת קבוצה מינימלית של תכונות. אם דרושות לך תכונות נוספות של IIS, כגון תכונות פיתוח יישומים או כלי ניהול אינטרנט, הקפד לבחור בתיבות הסימון המשויכות לתכונות אלה בתיבת הדו-שיח תכונות של Windows.

שימוש בקובץ script
  • הקלד את הפקודה הבאה בקובץ script:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    חשוב

    אם תשתמש בקובץ script זה, תקבל את ההתקנה המלאה של IIS 7.5, המתקינה את כל חבילות התכונות הזמינות. אם אינך זקוק לחבילות תכונות מסוימות, עליך לערוך את קובץ ה- script כדי להתקין רק את החבילות הדרושות.

למידע נוסף


תוכן העניינים