השתמש בדף התכונות ניתוב מחדש של HTTP כדי לאפשר ניתוב מחדש ולהגדיר כיצד בקשות נכנסות מנותבות מחדש ליעד חדש.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

נתב מחדש בקשות ליעד זה

בחר באפשרות זו כדי לאפשר ניתוב מחדש ולציין את כתובת ה- URL שאליה יש לנתב בקשות. ניתן לנתב מחדש בקשות לנתיב וירטואלי, כגון http://www.contoso.com/sales, או לקובץ, כגון http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

ניתוב מחדש של כל הבקשות ליעד מדויק (במקום יחסית ליעד)

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לנתב מחדש מחשבי לקוח לכתובת URL מדויקת כפי שצוין בתיבה נתב מחדש בקשות ליעד זה.

כאשר אפשרות זו לא נבחרת, היעד הוא יחסי לערך שצוין בתיבה נתב מחדש בקשות ליעד זה. לדוגמה, אם תגדיר את יעד הניתוב מחדש לכתובת http://www.contoso.com/sales, והבקשה הנכנסת היא http://www.contoso.com/marketing/default.aspx‏, IIS ינתב מחדש את הבקשה לכתובת http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

נתב מחדש רק בקשות לתוכן בספריה זו (לא ספריות משנה)

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לנתב מחדש מחשבי לקוח לתוכן רק בספריה ששצוינה בתיבה נתב מחדש בקשות ליעד זה.

כאשר אפשרות זו לא נבחרת, הבקשות מנותבות מחדש למיקום שצוין בתיבה נתב מחדש בקשות ליעד זה ולכל ספריות המשנה תחת מיקום זה. לדוגמה, אם תגדיר את יעד הניתוב מחדש לכתובת http://www.contoso.com/sales, ייתכן שבקשות וצגו מהספריות תחת ‎/sales כאשר האפשרות ניתוב מחדש של כל הבקשות ליעד מדויק (במקום יחסית ליעד) אינה נבחרת אף היא.

קוד מצב

בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי לציין את קוד המצב של ניתוב מחדש שנשלח למחשבי לקוח:

  • Found (302):מציין ללקוח האינטרנט להנפיק בקשה חדשה למיקום. זוהי אפשרות ברירת המחדל.

  • Permanent (301):מציין ללקוח האינטרנט כי המיקום של המשאב המבוקש השתנה לצמיתות.

  • Temporary (307):מניעת האפשרות שדפדפן אינטרנט יאבד נתונים כאשר הדפדפן מנפיק בקשת HTTP POST.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים